Ting vi kan #4

Utvikle logo og designprofil

En av de beste måtene å beskrive betydningen av en visuell identitet på, er ved å minne på alt rabalderet som oppstår når kjente merkevarer bytter logo og visuell identitet. Postens pokemon-rebranding i 2008, Statoil som først gikk for en Selbu-rose, og deretter for et navnebytte, og Telenor som endret sin logo til en blå, abstrakt klump. Alle disse skapte enorme reaksjoner, fordi de røsket opp i virksomheter som mange av oss har en nært forhold til.

En visuell identitet skal gjøre mange oppgaver samtidig:

 • Kommunisere verdisettet til merkevaren
 • Fremstå som attraktiv i virksomhetens markeder
 • Skape gjenkjennbarhet og oppmerksomhet for merkevaren

Og alt dette krever naturligvis en plan. Vår prosess for utarbeidelse av visuelle profiler ser ofte slik ut:

 1. Bli kjent med virksomheten
  Vi bruker mye tid sammen med kunden, for å forstå historien, bli kjent med menneskene bak, forstå produktet og/eller tjenestene, og bli kjent med markedet de opererer i.
 2. Designbrief
  Sammen med virksomheten definerer vi hvilke oppgaver den visuelle identiteten skal løse, og hvilke målsettinger vi skal jobbe mot.
 3. Innsikt og analyse
  For å løse oppgaven trenger vi å vite mest mulig om bedriften, markedet og målgruppene.
 4. Strategi
  Hva, hvorfor og hvordan er spørsmål vi stiller i denne fasen. Hvilke tiltak skal gjøres internt og eksternt for å nå de målene som er satt.
 5. Konseptutvikling
  En visuell identitet trenger et overordnet konsept, som skal binde sammen designstrategien med det visuelle formspråket. Utvikling av navn er ofte en del av denne prosessen. Her fokuserer vi på å destillere og forenkle, slik at profilen kommuniserer så tydelig og raskt som mulig.
 6. Utforming
  Til slutt kommer formgivingen. Hva som skal lages vil defineres av prosessen over, og det er her ting virkelig begynner å ta ta form. Vi lager designsystemer som navnetrekk, logosymbol, typografi, farger og elementer, men også ofte layoutprinsipper, tone of voice i bilder og språk, konsepter for lyd og video, retningslinjer for interaksjoner, implementering i alle ledd av verdikjeden, og så videre.

Ta gjerne kontakt, om du vil diskutere din visuelle identitet!