Trenger du litt musikk til ditt hjemmekontor? Sjekk ut vår Skogen Mix på Spotify

Hvordan vi lager nettbutikker

Vi har lang erfaring med å lage nettbutikker sammen med våre kunder, og kan bidra med rådgivning og utforming i alle faser av prosessen.

1 Innsikt

Vi starter alle prosjekter med en innsiktsfase. Den kan begrense seg til en workshop med nøkkelpersoner som skal være involverte i prosjekter, til større forprosjekter, med markedsanalyse, intervjuer med medarbeidere, eksisterende kunder, osv. Målet med innsiktsfasen er at vi har en klar forståelse av hva nettbutikken skal bli, hvem som skal handle fra den, og hvordan logistikken skal foregå.

2 Designbrief

Med utgangspunkt i innsiktsfasen lager vi en designbrief. Briefen skal inneholde hovedmålet til nettbutikken, sekundærmål, målgruppespesifikasjon, samt merkevareinntrykk målgruppene skal sitte igjen med. Briefen inneholder også en fremdriftsplan, oversikt over hvem som har beslutningsmyndigheter hos kunden, samt hvem som har hovedansvar for de forskjellige leveransene fra oss.

For nettbutikker er det også viktig å ha et bevisst forhold til logistikk og integreringer mot betalingsleverandører, lagersystemer og lignende. Vi har mye erfaring vi bidrar med for å få på plass dette, og vi kan anbefale både løsninger og systemer, som blir en del av hverdagen til de som skal håndtere ordre og salg.

3 Wireframes/trådskisser og klikkbar prototype

Sammen med prosjektansvarlige, definerer vi hvilket innhold nettløsningen skal bestå av, og basert på dette lager vi trådskisser av nettbutikken. Trådskissene er klikkbare, og viser hvordan innholdet skal distribueres over nettsiden. De er grå og uten designføringer, men viser tydelig hieraki og navigasjonsstruktur. Ved behov gjør vi brukertester i denne fasen, så vi er sikre på at målgruppen enkelt forstår løsningen, og at de enkelt navigerer seg til handling og betaling.

4 Designkonsept og utforming

I denne fasen begynner vi å høste fruktene av godt forarbeid. Nå kan vi begynne og lage konsepter som viser hvordan nettbutikken blir til slutt! Vi tenker på alt fra tiltak som gjør at vi effektivt når målene vi definerte i designbriefen, til konsepter som styrker merkevaren og differensierer nettbutikken fra konkurrenter.

Når konseptet er på plass formgir vi hele nettsiden, basert på den visuelle profilen dere har (har dere ikke en visuell profil, må vi lage en først). Vi starter med rammeverket (plassering av logo, meny, toppfelt og bunnfelt) og forsiden, før vi går videre til resten av siden. Vi gjør brukertester i denne fasen (både internt hos både kunde og hos oss, og med et testpanel av tilfeldige brukere i målgruppen), som er med og påvirker beslutningene som tas.

5 Utvikling

Vi koder alle nettbutikker fra scratch, slik at vi har full kontroll på alt fra utseende og interaksjonsdetaljering, til ytelse og valg av butikkløsning. Vi har et sterkt fokus på at løsninger vi gjør er enkle å bruke, både for de som besøker den, og de som vedlikeholder den. Alt av produktdata og innhold er tilgjengelig gjennom en publiseringsløsning. Vi bruker Shopify som teknisk løsning for de aller fleste nettbutikker vi gjør.

For en del av våre kunder fungerer vi også som teknisk leverandør, i de tilfellene der andre byråer gjør strategi- og designfasen. I de tilfellene starter vårt hovedarbeid når løsningen er klar til å programmeres, men vi bidrar ofte med rådgivning tidligere i fasen også.

6 Implementering av innhold

Godt innhold er alfa og omega for en god nettbutikk. Vi kan tidlig i prosessenen bidra med å lage en innholdsplan, og kan også produsere innhold sammen med våre samarbeidspartnere. Hvordan innholdet utformes har mye å si, både for hvordan besøkende skal oppfatte dere, samt hvordan dere skal bli funnet i søkemotorer og ved annonsering.

Når innholdet er klart, legger vi det inn i løsningen, sammen med dere.

7 Testing og lansering

Før vi lanserer, må vi være helt sikker på at nettbutikken fungerer i alle nettlesere og alle enheter. Vi tester fortløpende, mens vi utvikler siden, men det vil også være behov for en liten testeperiode i sluttfasen av prosjektet. I denne fasen finner vi kanskje også ut at vi må gjøre små justeringer i designet av løsningen også, etter alt av innhold har blitt lagt inn.

Til slutt lanserer vi, oh halleluja!

8 Etter lansering

Når siden er lansert, gjelder det å skape trafikk. Vi kan hjelpe dere med å legge en strategi for dette, samt å gjennomføre tiltak for dette. Etterhvert kan det også komme behov for å optimalisere nettløsningen, når vi ser hvordan besøkende bruker nettsiden. Kanskje kommer det også nye behov, fordi dere har utviklet tilbudet, markedet har endret seg osv.

Vi oppretter også en drifts- og oppfølgingsavtale, som sikrer at nettsiden funger som den skal til enhver tid, og at dere kan ta kontakt med oss når dere trenger råd eller har spørsmål til publiseringsløsningen,

Noen løsninger vi har laget

Vil du vite mer?

Eller er du klar for å starte et nettsideprosjekt sammen med oss? Vi tar gjerne en digital kaffe, hvis du har noen tanker du vil lufte med oss.

Magnus Holder Bjørk
Utvikler, digital designer og daglig leder
magnus@skogen.io
(+47) 915 44 572