Ting vi kan #3

Frontend-utvikling

Frontend-utvikling er en av kjernekompetansene i Skogen. Felles for alle som jobber her at vi brenner for detaljene som skaper gode brukeropplevelser. Detaljene ligger i alt fra hvor kjapt en side laster, hvor enkel den er å bruke, til hvordan interaksjonen av en knapp oppleves.

Nå er det sikkert noen som leser denne teksten, som lurer på hva frontend-utvikling er. Kort fortalt er det en fase i en programmeringprosess. Hvis prosessen er lineær ser den slik ut:

  1. Design
  2. Frontend-utvikling
  3. Backend-utvikling

Frontend-utvikleren koder designet en formgiver har laget, slik at designet kan brukes i nettlesere og apper. Deretter tar backend-utvikleren over, og mater inn innhold fra databaser og logikk fra systemer.

For oss er det en stor fordel at vi har både design- og kodekompetanse i huset. Det gjør at tiden fra idé til implementering er kort, og vi bidrar på tvers av fagfeltene med innspill for å forbedre detaljer og kvalitet.

Vi jobber også som underleverandør og samarbeidspartner med andre designere og byråer. Eksempelvis er nettbutikken for Ernst designet av Larssen & Amaral, og kodet av oss. Vi har brukt mye tid til iterasjoner i prosessen, og har bidratt med råd for både bedre brukeropplevelser og bedre teknisk sluttprodukt.

For de som allerede kan en del om frontend-utvikling, og lurer på hvordan setup og filosofi vi har rundt det i Skogen, så kan dere få vite dette:

  • Vi prøver å holde ting så enkelt og kosher som mulig. Vi foretrekker ren Javascript, i stedet for å basere oss på de seneste trendene. Rammeverk (eksempelvis Vue, React, etc) bruker vi bare når vi ser et reelt behov, og ikke som et utgangspunkt for hvert eneste prosjekt. Vi skriver moderne CSS med --variabler og calc(), i stedet for å begrense oss til preprocessors. Mange rammeverk og ideologier har kommet og gått, og vi tror vi kommer lengst ved å tvinge oss til å tenke enkelt og grunnleggende. Nå skal det sies at vi gjerne bruker et solid bibliotek her og der, for å øke performance eller for å slippe og finne opp hjulet på nytt for hver funksjon som skal lages. Det vil alltid være en avveiing i forhold til effektiviteten og kompleksiteten av hvert prosjekt.
  • I alle prosjekter prøver vi å gjøre en del oppgaver effektivt, ved å bruke en hjelpemidler som NPM-scripts, Gulp, autodeployments mot forskjellige repo branches/servermiljøer osv