Ting vi kan #2

Designe nettsider og nettløsninger

Helt siden Magnus (daglig leder og grunnlegger, red. anm) som 14-åring oppdaget internett på en datasal på NTNU i 1995, har kjærligheten for design av nettsider stått sterkt. I årene siden den gang har måten vi forbruker innhold på nett forandret seg mye. Men like mye da, som nå, er nettsiden navet i all kommunikasjon til en bedrift eller organisasjon. Kanaler for å strømme innhold (sosiale medier og andre aggregatorer) har fluktige algoritmer og brukermasser, men på din egen nettside får du bestemme innhold og bruksmønster selv.

Hvert prosjekt er forskjellig, men vår fremgangsmåte og rekkefølge er som regel denne:

 1. Designbrief
  Sammen med kunden og prosjekteiere definerer vi hvilke oppgaver nettsiden skal løse, og hvilke målsettinger vi skal jobbe mot.

 2. Innsikt og analyse
  Her jobber vi med å bli kjent med avsenderen av nettsiden, samt en analyse av markedet den skal operere i. Dette arbeidet sikrer at vi vet hvilke muligheter vi kan ta tak i, og hvilke unike egenskaper vi kan bruke i kommunikasjon og merkevarebyggingen.

 3. Wireframes og prototyping
  Vi definerer hvilket innhold som skal med, og hvordan brukeren skal nå innholdet. Vi gjør prototyper og brukertester, for å sørge for at nettstedsflyten er effektiv, før vi setter i gang med detaljering.

 4. Interaksjonsdesign og brukeropplevelse
  Til slutt lager vi et utseende på nettsiden, samt definerer hvordan interaksjonselementer skal føles og oppleves av sluttbrukeren.

 5. Programmering
  Løsningen går deretter over i programmeringsfasen. Denne overlapper ofte både prototyping og designfasen, hvor utviklere og designere jobber tett sammen, for å optimalisere både innholdsflyt og designvalg.

Her er noen nettsider vi har designet:

Tom Wood
Kulinarisk Akademi
byAksel
Alvar&Maija
Teknobyen
Credo
Mattid