Trenger du litt musikk til ditt hjemmekontor? Sjekk ut vår Skogen Mix på Spotify

Nettside for Teknobyen

Teknobyen er et næringsområde i Trondheim, med et stort spenn av virksomheter. Denne nettsiden knytter alle sammen på en enkel og effektiv måte.

Vi har blant annet laget en møteromsbooking som en direkte integrasjon mellom nettsiden og Google Calendar. Vi har også laget en lunsjoversikt, som viser hvilken lunsj som serveres på de tre kantinene. Denne administrerer hver kantine fra sine egne digitale kalendre.

Se nettsiden.

År 2018
Type Design
Kode
Craft CMS
Integrering mot Google Calendar
URL teknobyen.no
Personell